O nás

Firma Hydroizomat bola založená v roku 2002 v Skalici na Slovensku. Predmetom dodávky sú stavebné, izolatérske a klampiarske práce všetkého druhu a podľa požiadaviek klienta. Spoločnosť realizovala celý rad kompletných rekonštrukcií administratívnych budov, bytových domov, rekonštrukcie priemyselných hál, izolácie nádrží a potrubia, špeciálne nátery priemyselných objektov. Vykonávame realizáciu protipožiarnych prestupov. Dodávame a montujeme oceľové konštrukcie , prístavby budov a novostavieb. Realizujeme opláštenie priemyselných objektov izolačnými panelmi.

Zaisťujeme kompletnú dodávku a montáž izolácií, tepla, chladu, akustických a protipožiarnych izolácií vzduchotechnických zariadení s dodaním atestu požiarnej odolnosti a platným osvedčením o spôsobilosti realizovať protipožiarne izolácie vrátane HILTI systému. Pôsobíme v stavebníctve, v potravinárskom, farmaceutickom a strojárskom priemysle. Realizujeme oplechovanie potrubia, ohybov, armatúr, nádrží, vzduchotechnických zariadení hliníkovým, nerezovým a pozinkovaným plechom. 

Realizujeme výstavbu zelených striech 

V rámci našich činností a komplexných služieb pre strechy ponúkame aj revízie a údržby striech.

Zabezpečujeme aj spodné izolácie budov , mostových konštrukcií .

Našou prioritou je vysoká kvalita prác a presné dodržiavanie termínov. Firma je poistená na škodu spôsobenú pri výkone činnosti. Disponujeme vlastným stavebným lešením.