Činnosť firmy

 • Montáž tepelných a chladových izolácií, portubných rozvodov, kotlov, pecí, nádrží
 • Montáž zvukových a protipožiarnych izolácií
 • Izolácie podláh, stien a pod.
 • Zateplenie pivníc zo strany zeminy
 • Montáž izolácie na všetky druhy technických a priemyselných zariadení
 • Nátery zaizolovaných technologických zariadení
 • Nátery technologických zariadení pred izoláciou
 • Strešné izolácie - ploché strechy, šikmé strechy, terasy a pod. (PVC fólie a iné)
 • Klampiarske práce (strechy, atiky, zvody, žlaby, parapetné dosky)
 • Dodávka a montáž svetlíkov
 • Hydroizolačné nátery
 • Zateplenie striech
 • Izolácie spodnej stavby
 • Realizácie zelených striech
 • Výroba a montáž vzduchotechniky
 • Opláštenie hál a objektov izolačnými panelmi (polyurethan sandwich panels)
 • Oceľové konštrukcie, prístavieb budov a novostavieb
 • Murárske práce (obklady, dlažby, priečky, potery, omietky vnútorné a vonkajšie)
 • Kontaktné zateplovacie systémy s fasádnou omietkou
 • Maliarsko-natieračské práce
 • Poterové betóny
 • Stavby na kľúč
 • Dodávka a montáž plastových okien
 • Výstavba parkovacích plôch
 • Montáž zámkovej dlažby
 • Montáž a demontáž stavebného lešenia
 • Demolačné, zemné práce a výkopové práce
 • Výstavba a rekonštrukcia kanalizácií
 • Dodávka amontáž eurogablonov (zapaženie svahu)
 • Protipožiarne prestupy rozvodov a inštalácií
 • Protipožiarne nátery na káble, káblové lávky a konštrukcie
 • Protipožiarne obklady
 • Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie podkladov pre stavebné povolenie
 • Statické posúdenie objektov
 • Čistenie priemyselných objektov a kancelárií